گردهمایی معلولین با حضور نخبگان علمی و فخر آفرینان پاراالمپیک شهرری

گردهمایی معلولین با حضور نخبگان علمی و فخر آفرینان پاراالمپیک شهرری

گردهمایی معلولین با حضور نخبگان علمی و فخر آفرینان پاراالمپیک شهرری

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/09/19

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها