افتتاح بدون بهره برداری از درمانگاه کهریزک

افتتاح بدون بهره برداری از درمانگاه کهریزک

افتتاح بدون بهره برداری از درمانگاه کهریزک

ارسال کننده: حسام الدین صالحی - پخش در برنامه: برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسام الدین صالحی - پخش در برنامه: برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/06/29

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها