مشکلات اهالی شهرک قائمیه به دلیل فرو نشست بلوار آزادگان - اسلامشهر

مشکلات اهالی شهرک قائمیه به دلیل فرو نشست بلوار آزادگان - اسلامشهر

مشکلات اهالی شهرک قائمیه به دلیل فرو نشست بلوار آزادگان - اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/09/18

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها