سه شنبه های مهدوی در پایگاه مقاومت بسیج شهید روستایی

سه شنبه های مهدوی در پایگاه مقاومت بسیج شهید روستایی

سه شنبه های مهدوی در پایگاه مقاومت بسیج شهید روستایی

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/09/16

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها