رزمایش همدلی مواسات و کمک مومنانه -حسینیه اعظم مکتب العباس(ع)

رزمایش همدلی مواسات و کمک مومنانه -حسینیه اعظم مکتب العباس(ع)

رزمایش همدلی مواسات و کمک مومنانه -حسینیه اعظم مکتب العباس(ع)

ارسال کننده: مهتاب محمودی - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مهتاب محمودی - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/09/10

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها