همایش بزرگ راهپیمایی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج - شهرستان قرچک

همایش بزرگ راهپیمایی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج - شهرستان قرچک

همایش بزرگ راهپیمایی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج - شهرستان قرچک

ارسال کننده: امیر خدامی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: امیر خدامی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/09/07

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها