توزیع 600 بسته غذای گرم بین نیازمندان و کودکان کار در تهران

توزیع 600 بسته غذای گرم بین نیازمندان و کودکان کار در تهران

توزیع 600 بسته غذای گرم بین نیازمندان و کودکان کار در تهران

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/09/04

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها