اختتامیه جشنواره الگوهای تدریس برتر آموزش و پرورش استان های تهران

اختتامیه جشنواره الگوهای تدریس برتر آموزش و پرورش استان های تهران

اختتامیه جشنواره الگوهای تدریس برتر آموزش و پرورش استان های تهران

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/09/01

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها