تجلیل از ورزشکاران شهرستان ری در جلسه شورای اداری شهرستان ری

تجلیل از ورزشکاران شهرستان ری در جلسه شورای اداری شهرستان ری

تجلیل از ورزشکاران شهرستان ری در جلسه شورای اداری شهرستان ری

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/08/27

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها