بازدید بخشدار مرکزی شهر پردیس و بررسی وضعیت ساخت و ساز

بازدید بخشدار مرکزی شهر پردیس و بررسی وضعیت ساخت و ساز

بازدید بخشدار مرکزی شهر پردیس و بررسی وضعیت ساخت و ساز

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/08/27

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها