رونمایی از کتاب داعش و عاشقی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

رونمایی از کتاب داعش و عاشقی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

رونمایی از کتاب داعش و عاشقی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/08/26

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها