شناسایی محله های محروم توسط شهردار و شورای شهر فرون آباد

شناسایی محله های محروم توسط شهردار و شورای شهر فرون آباد

شناسایی محله های محروم توسط شهردار و شورای شهر فرون آباد

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/08/25

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها