آتش سوزی انبار فوم در منطقه صنعتی سیاسنگ - پردیس

آتش سوزی انبار فوم در منطقه صنعتی سیاسنگ - پردیس

آتش سوزی انبار فوم در منطقه صنعتی سیاسنگ - پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/08/18

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها