دیدار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با جامعه اسلامی کارگران

دیدار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با جامعه اسلامی کارگران

دیدار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با جامعه اسلامی کارگران

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/08/16

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها