برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در مدرسه موقوفه ساز - پاکدشت

برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در مدرسه موقوفه ساز - پاکدشت

برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در مدرسه موقوفه ساز - پاکدشت

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/08/15

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها