نبود امکانات و زیر ساخت مناسب برای رانندگان تاکسی-شهر کیلان

نبود امکانات و زیر ساخت مناسب برای رانندگان تاکسی-شهر کیلان

نبود امکانات و زیر ساخت مناسب برای رانندگان تاکسی-شهر کیلان

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/08/13

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها