به اتمام نرسیدن طرح عمرانی بلوار شورا - شهرستان دماوند

به اتمام نرسیدن طرح عمرانی بلوار شورا - شهرستان دماوند

به اتمام نرسیدن طرح عمرانی بلوار شورا - شهرستان دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/08/12

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها