آئین افتتاح بسته تحولی ارتقاء سواد دانش آموزان شهرری

آئین افتتاح بسته تحولی ارتقاء سواد دانش آموزان شهرری

آئین افتتاح بسته تحولی ارتقاء سواد دانش آموزان شهرری

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/08/08

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها