رفع تصرف بیش از 7000متر مربع زمین های منابع طبیعی-دماوند

رفع تصرف بیش از 7000متر مربع زمین های منابع طبیعی-دماوند

رفع تصرف بیش از 7000متر مربع زمین های منابع طبیعی-دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/08/07

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها