افتتاح سالن ورزشی چند منظوره - شهرستان پردیس

افتتاح سالن ورزشی چند منظوره - شهرستان پردیس

افتتاح سالن ورزشی چند منظوره - شهرستان پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/08/03

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها