تخریب دیوارکشی غیرمجاز پنج هکتار از زمین های زراعی روستای عبدل آباد

تخریب دیوارکشی غیرمجاز پنج هکتار از زمین های زراعی روستای عبدل آباد

تخریب دیوارکشی غیرمجاز پنج هکتار از زمین های زراعی روستای عبدل آباد

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/07/30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها