نخستین کشت بادام زمینی در شهرستان پاکدشت

نخستین کشت بادام زمینی در شهرستان پاکدشت

نخستین کشت بادام زمینی در شهرستان پاکدشت

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/07/29

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها