نقص فنی تریلی و برخورد با 5 خودرو و برجای ماندن 6 مصدوم - جاجرود

نقص فنی تریلی و برخورد با 5 خودرو و برجای ماندن 6 مصدوم - جاجرود

نقص فنی تریلی و برخورد با 5 خودرو و برجای ماندن 6 مصدوم - جاجرود

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/07/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها