زنگ انشاء وقف - شهرستان پاکدشت

زنگ انشاء وقف - شهرستان پاکدشت

زنگ انشاء وقف - شهرستان پاکدشت

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/07/23

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها