آتش سوزی در شبکه گازشهری به علت حفاری - گیلاوند

آتش سوزی در شبکه گازشهری به علت حفاری - گیلاوند

آتش سوزی در شبکه گازشهری به علت حفاری - گیلاوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/07/22

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها