بازدید جمعی از مسئولین از طرح واکسیناسیون دانش آموزان شهرری

بازدید جمعی از مسئولین از طرح واکسیناسیون دانش آموزان شهرری

بازدید جمعی از مسئولین از طرح واکسیناسیون دانش آموزان شهرری

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/07/19

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها