بی توجهی مسئولان نسبت به مرمت آرامگاه امامزادگان هادی و حارث - دماوند

بی توجهی مسئولان نسبت به مرمت آرامگاه امامزادگان هادی و حارث - دماوند

بی توجهی مسئولان نسبت به مرمت آرامگاه امامزادگان هادی و حارث - دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/07/13

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها