افتتاح دهمین مرکز واکسیناسیون کرونا - شهرستان پردیس

افتتاح دهمین مرکز واکسیناسیون کرونا - شهرستان پردیس

افتتاح دهمین مرکز واکسیناسیون کرونا - شهرستان پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/07/07

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها