هشتمین مرحله رزمایش کمک مومنانه با عنوان پویش همکلاسی مهربان

هشتمین مرحله رزمایش کمک مومنانه با عنوان پویش همکلاسی مهربان

هشتمین مرحله رزمایش کمک مومنانه با عنوان پویش همکلاسی مهربان

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/07/05

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها