واکسیناسیون کرونا در شهرک صنعتی عباس آباد - پاکدشت

واکسیناسیون کرونا در شهرک صنعتی عباس آباد - پاکدشت

واکسیناسیون کرونا در شهرک صنعتی عباس آباد - پاکدشت

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/06/30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها