آئین نامگذاری خیابان شهید سبزعلی رستمی در شهرستان ری

آئین نامگذاری خیابان شهید سبزعلی رستمی در شهرستان ری

آئین نامگذاری خیابان شهید سبزعلی رستمی در شهرستان ری

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/06/27

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها