مراسم نمادین راهپیمایی اربعین حسینی - منطقه 5 - کوهسار

مراسم نمادین راهپیمایی اربعین حسینی - منطقه 5 - کوهسار

مراسم نمادین راهپیمایی اربعین حسینی - منطقه 5 - کوهسار

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/06/26

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها