مشکلات نبود زیر ساخت و آسفالت در خیابان فرشتگان روستای مهرآباد- رودهن

مشکلات نبود زیر ساخت و آسفالت در خیابان فرشتگان روستای مهرآباد- رودهن

مشکلات نبود زیر ساخت و آسفالت در خیابان فرشتگان روستای مهرآباد- رودهن

ارسال کننده: محمد صالح همتی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: محمد صالح همتی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/06/22

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها