چهاردمین رزمایش سراسری شمیم حسینی و کمک مومنانه - شهرستان ری

چهاردمین رزمایش سراسری شمیم حسینی و کمک مومنانه - شهرستان ری

چهاردمین رزمایش سراسری شمیم حسینی و کمک مومنانه - شهرستان ری

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/06/21

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها