آغاز به کار مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا -احمدآباد مستوفی

آغاز به کار مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا -احمدآباد مستوفی

آغاز به کار مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا -احمدآباد مستوفی

ارسال کننده: علیرضا عربی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: علیرضا عربی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/06/20

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها