آیین افتتاحیه طرح آبرسانی - روستای مرتضی گرد

آیین افتتاحیه طرح آبرسانی - روستای مرتضی گرد

آیین افتتاحیه طرح آبرسانی - روستای مرتضی گرد

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/06/17

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها