نبود زیر ساخت مناسب در خیابان منتهی به تیزآب و دشتمزار-دماوند

نبود زیر ساخت مناسب در خیابان منتهی به تیزآب و دشتمزار-دماوند

نبود زیر ساخت مناسب در خیابان منتهی به تیزآب و دشتمزار-دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/06/14

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها