خارج شدن آب پرورش ماهی به داخل مخزن ذخیره آب شرب - دماوند-تیزآب

خارج شدن آب پرورش ماهی به داخل مخزن ذخیره آب شرب - دماوند-تیزآب

خارج شدن آب پرورش ماهی به داخل مخزن ذخیره آب شرب - دماوند-تیزآب

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/06/12

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها