افتتاح پروژه های شهرداری پردیس در هفته دولت

افتتاح پروژه های شهرداری پردیس در هفته دولت

افتتاح پروژه های شهرداری پردیس در هفته دولت

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/06/09

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها