واژگونی خودرو با دو سرنشین در خیابان شهید اشرفی اصفهانی - خیابان حیدری

واژگونی خودرو با دو سرنشین در خیابان شهید اشرفی اصفهانی - خیابان حیدری

واژگونی خودرو با دو سرنشین در خیابان شهید اشرفی اصفهانی - خیابان حیدری

ارسال کننده: مهدی ثنایی - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مهدی ثنایی - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/06/08

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها