وضعیت وخیم پیک پنجم کرونا در پاکدشت

وضعیت وخیم پیک پنجم کرونا در پاکدشت

وضعیت وخیم پیک پنجم کرونا در پاکدشت

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/06/05

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها