رزمایش مواسات و کمک های مومنانه - حسینیه اعظم مکتب العباس (ع)-تهران

رزمایش مواسات و کمک های مومنانه - حسینیه اعظم مکتب العباس (ع)-تهران

رزمایش مواسات و کمک های مومنانه - حسینیه اعظم مکتب العباس (ع)-تهران

ارسال کننده: مهتاب محمودی - زمان پخش: در شهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مهتاب محمودی - پخش در برنامه: در شهر - تاریخ پخش: 1400/05/30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها