توزیع 4هزار غذای گرم بین نیازمندان - حسینیه قمربنی هاشم

توزیع 4هزار غذای گرم بین نیازمندان - حسینیه قمربنی هاشم

توزیع 4هزار غذای گرم بین نیازمندان - حسینیه قمربنی هاشم

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: در شهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: در شهر - تاریخ پخش: 1400/05/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها