نمایشگاه شبیه سازی شده بین الحرمین در شهرک واوان - اسلامشهر

نمایشگاه شبیه سازی شده بین الحرمین در شهرک واوان - اسلامشهر

نمایشگاه شبیه سازی شده بین الحرمین در شهرک واوان - اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/05/26

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها