آتش سوزی گسترده در مرکز زباله گندک-دماوند

آتش سوزی گسترده در مرکز زباله گندک-دماوند

آتش سوزی گسترده در مرکز زباله گندک-دماوند

ارسال کننده: مهدی مرادی - پخش در برنامه: برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مهدی مرادی - پخش در برنامه: برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1399/06/06

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها