بیش از 40 روز ترافیک چندکیلومتری به دلیل کندی کار در بزرگراه آزادگان

بیش از 40 روز ترافیک چندکیلومتری به دلیل کندی کار در بزرگراه آزادگان

بیش از 40 روز ترافیک چندکیلومتری به دلیل کندی کار در بزرگراه آزادگان

ارسال کننده: مانی مظاهری - زمان پخش: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مانی مظاهری - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1400/05/17

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها