تعطیلی بلندمدت یک مجموعه فرهنگی و ورزشی - شهرستان دماوند

تعطیلی بلندمدت یک مجموعه فرهنگی و ورزشی - شهرستان دماوند

تعطیلی بلندمدت یک مجموعه فرهنگی و ورزشی - شهرستان دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1400/05/17

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها