کمک های مومنانه 2000 بسته معیشتی و 20سری جهیزیه - پاکدشت

کمک های مومنانه 2000 بسته معیشتی و 20سری جهیزیه - پاکدشت

کمک های مومنانه 2000 بسته معیشتی و 20سری جهیزیه - پاکدشت

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1400/05/15

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها