توزیع 250 بسته کمک معیشتی بین آسیب دیدگان کرونایی - باقرشهر

توزیع 250 بسته کمک معیشتی بین آسیب دیدگان کرونایی - باقرشهر

توزیع 250 بسته کمک معیشتی بین آسیب دیدگان کرونایی - باقرشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1400/05/13

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها