تهیه و توزیع بسته های معیشتی رزمایش کمک های مومنانه

تهیه و توزیع بسته های معیشتی رزمایش کمک های مومنانه

تهیه و توزیع بسته های معیشتی رزمایش کمک های مومنانه

ارسال کننده: مهتاب محمودی - زمان پخش: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مهتاب محمودی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1400/05/07

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها